Privacy

Over ons privacy beleid

Evan Fashion geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van EvanE Fashion. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

Doel van de gegevensverwerking

Evan Fashion verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten voor de hieronder genoemde doeleinden:

 • 1. Om onze diensten te verlenen en te factureren
 • 2. Om uw bestellingen af te handelen en je te informeren over het verloop daarvan
 • 3. Om met je te communiceren (waaronder het verzenden van berichten of bellen)
 • 4. Om analyses uit te voeren voor rapportage doeleinden
 • 5. Om onze diensten op je wensen af te stemmen
 • 6. Om onze diensten te optimaliseren
 • 7. Om u te informeren over producten, evenementen, aanbiedingen en acties van EvanE Fashion
 • 8. Om je in ons systeem te kunnen vinden bij het doen van een winkel aankoop.
 • 9. Om informatie over jou te verstrekken aan derden indien je daarvoor toestemming hebt gegeven
 • 10. Om informatie over je te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving (b.v. aan opsporingsinstanties)

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Nieuwsbrief

Als je hebt aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen, verwerken wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Geboortedatum (optioneel)
 • Voorkeuren
 • Tijdstip waarop de e-mail wordt geopend
 • Klikgedrag e-mail

De doeleinden waarvoor deze gegevens worden bewaard zijn de volgende: 5, 6, 7, 8, 9

Bewaartermijnen

EvanE Fashion bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Vragen of klachten

Als je met ons contact opneemt of een klacht indient middels het klachtenformulier, verwerken wij de volgende gegevens om jou vraag of klacht zo goed mogelijk te beantwoorden:

 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Inhoud correspondentie
 • Naam, adres en woonplaats

De doeleinden waarvoor deze gegevens worden bewaard zijn de volgende: 1, 2, 3, 5, 6, 8